Läkare och experter har under de senaste dagarna skrivit om att mer resurser inte är lösningen på tillgänglighetsbristerna i vården.

Debatten om bristerna i vården är fortsatt aktuell. I helgen publicerade DN Debatt en artikel skriven av 11 läkare att resurserna till den svenska sjukvården ökat kraftigt under de senaste åren och att ytterligare resurser till nuvarande system inte skulle lösa bristerna. Debattörerna trycker på förändrade arbetssätt och uppmanar debattörer att inleda en seriös debatt om vad som bör vara vårdens uppdrag och vad som inte ska vara vårdens uppdrag. Debattörer från Forum för health policy lyfter också vårdens ineffektivitet kopplat mellan resurstillskott och bristande tillgänglighet. I artikeln lyfter debattörerna även resultatet från en undersökning om hur unga ser på vården.

250 000 färre i vårdkö om alla är lika bra som Stockholm

Sverige är ett av de länder i världen som lägger mest pengar på vård i relation till BNP. Samtidigt finns det stora regionala skillnader i landet när det gäller tillgänglighet. Om alla regioner var lika bra på måluppfyllnad som Stockholm var 2020 skulle antalet som väntat för länge på operation minska med nästan 40 procent. Det motsvarar nära en kvarts miljon personer färre i vårdkö.

Stockholm går emot trenden – fler vårdplatser

Nya siffror visar att Karolinska Universitetssjukhuset är det enda av Sveriges sju universitetssjukhus som ökat antalet vårdplatser sedan 2017. 08-nytt har vid ett flertal tillfällen rapporterat om att antalet vårdplatser ökat på Karolinska under de senaste åren. I april förra året nådde antalet ordinarie vårdplatser vid Karolinska en rekordhög siffra, hela 1235 stycken. Framgången bakom denna positiva utveckling beror bland annat på att sjukhuset sedan två år tillbaka ökat mandaten hos läggs i verksamheterna och att administration och centrala staber minskat. Region Stockholm har även på övergripande nivå gått emot trenden och är en av endast fem regioner där antalet vårdplatser ökat sedan 2018 enligt en sammanställning gjord av tidningen Dagens Medicin.

Relaterade artiklar