Moderatledaren Ulf Kristersson levererar en känga till regeringen för att den ägnar sig åt historieförfalskning om covidtester.

Det tog lång tid innan antalet genomförda covidtester kom igång. Under de senaste dagarna har regeringen skyllt den låga nivån på landets regioner och medarbetare i vården. Men, i dag kan Uppdrag Granskning kan avslöja att det i själva verket berodde på ointresse från Folhälsomyndigheten och regeringen. ”Under pandemins pandemiska fas finns inget medicinskt behov för en enskild individ att veta om den akuta infektionen är covid-19”, stod det i myndighetens teststrategi för Sverige som sedan skrotades. Något som bekräftas av regeringens egna nationella testsamordnare Harriet Wallberg.

Fyra prioriteringsgrupper

I den tidigare nationella teststrategin delades befolkningen upp i fyra prioriteringsgrupper. 1) Inlagda patienter och medarbetar i vården. 2) Personal och boende inom äldreomsorgen. 3) Andra samhällsviktiga yrken. 4) Allmänheten. Regionerna hade enligt strategin ansvar för grupp 1 och 2, medan staten hade ansvar för grupp 3 och 4.

Enligt Harriet Wallberg är en anledning till den uteblivna testningen av allmänheten att Folkhälsomyndigheten länge höll fast vid systemet med prioritetsgrupper och att det inte definierades tillräckligt tydligt vilka som ska ingå i testningen. Framför allt när det gäller grupp 3. Detta är något som även bekräftas av en granskning gjord av Ekot.

MSB tog ett eget intiativ när inget hände

Efter en längre tid av oenighet mellan Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen valde MSB att publicera en lista över vilka yrken som skulle ingå i grupp 3. Då hade det gått en månad sedan Folkhälsomyndighetens strategi presenterades.

Regeringen skyller egna bristerna på regionerna

Socialministern menar att misslyckandet för den breda provtagningen beror på ointresse från sjukvården. Trots att det i strategin tydligt står att provtagningen skulle ske utanför vårdens ansvarsområde.

”Provtagning och laboratorieanalys inom denna grupp behöver hanteras utanför
respektive regions sjukvårdsuppdrag. Nya aktörer för provtagning, logistik,
dataöverföring och provanalys behöver etableras”, står det i Folkhälsomyndighetens egna teststrategi som regeringen ställt sig bakom.

M-ledaren riktar skarp kritik mot regeringen

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson riktar skarp kritik mot regeringen och menar att den skyller ifrån egna tillkortakommanden på andra.

Jag vet exakt hur långsam och ointresserad regeringen var av att komma igång med testningen under pandemins första månader, för jag tog själv upp behovet av storskalig testning på vartenda möte mellan Stefan Löfven och övriga partiledare under våren. I mars, på det första partiledarmötet om covid-19 tog jag upp vikten av att snabbt komma igång med storskalig testning, och lära av de länder som tillämpade principen testa-smittspåra-isolera. Jag fortsatte ta upp det varje vecka, med mycket begränsat intresse från både regeringen och Folkhälsomyndigheten, skriver Ulf Kristersson på Facebook. Och avslutar med följande känga ”Jag hoppas att statsministern vid dagens möte med övriga partiledare kan förklara varför regeringen ägnar sig åt PR istället för krishantering.”