Konsekvenserna blir att fler äldre i Stockholm blir tvungna att åka till akuten istället för att få vård nära hemmet.

Under eftermiddagen behandlade politikerna i Region Stockholm ett förslag från Socialdemokraterna om att lägga ner vårdgivare inom flera områden inom äldrevården. Motiveringen: ”Vården för våra äldre är inte lämplig att bedrivas i privat form”.

I dagens hälso- och sjukvårdensnämnd i Region Stockholm behandlade politikerna Socialdemokraternas motion om att lägga ner privata vårdgivare för äldre. Det gäller vård inom områdena Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), Specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) och läkarinsatser i särskilt boende.

Vid tidigare tillfällen har socialdemokratiska företrädare även lagt förslag om att lägga ner privata aktörer inom området geriatrik och urologi, vilka båda slår mot äldre. Partiet vill även lägga ned S:t Görans sjukhus i nuvarande form för att istället återsocialisera verksamheten trots att vården har hög kvalitet.

S: ”Inte lämplig”

En av motiveringarna från Socialdemokraterna lyder att ”Vården för våra äldre är inte lämplig att bedrivas i privat form”. Både sakfrågan och motiveringen har fått moderata företrädare att lyfta ett varningens finger.

Moderaterna håller inte med

Lars Rådén är 1:e vice ordförande och därmed Moderaternas högsta företrädare i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Han vill varken lägga ner fristående vårdgivare inom äldrevård eller andra vårdområden. Men han är inte förvånad över Socialdemokraternas förslag. Om vårdverksamheterna läggs ned är risken stor att fler äldre kommer att tvingas att vistas på akutsjukhusen istället för att ha vården närmare hemmet eller i hemmet.

– Att Socialdemokraterna är emot valfrihet i välfärden är inget nytt. Men att slå sönder den vård som utformats för våra äldre är riktigt allvarligt, säger Lars Rådén (M).

– När livet tar en vändning och närmar sig sitt slut ska man mötas av värdighet och självbestämmande. Alla äldre ska kunna åldras och bestämma över sin tillvaro även under sista delen av livet. Vi måste utveckla äldres och anhörigas valfrihet och trygghet i vården, fortsätter han.

Moderaterna har jobbat hårt i Region Stockholm att flytta specialistvård ut från sjukhusen, vilket har bidragit till både lägre kostnader för skattebetalarna och större tillgänglighet.

Motkampanj från Moderaterna – ”Rör inte min vård”

För att stoppa Socialdemokraternas politik som hotar fristående vårdgivares verksamheter har Moderaterna nu startat en kampanj. Under namnet ”Rör inte min vård” ska man få invånare att skriva under en namninsamling för att rädda vårdgivarna.

– Många stockholmare går till en fristående vårdgivare utan att veta vem det är som driver den. På en karta visar vi över 350 vårdgivare som hotas av nedläggning av Socialdemokraternas politik, förklarar Rådén.

På hemsidan rörinteminvård.se skriver man in sitt postnummer och får på en karta upp sina närmsta fristående vårdmottagningar.

Relaterade artiklar