Sjukhuset har även börjat minska den uppskjutna vården som tillkommit under pandemin.

I veckan meddelade Karolinska sjukhuset att de upphäver varslet av läkare och undersjuksköterskor på sjukhuset. Antalet anställda kommer att minska genom naturliga avgångar. Merparten av de som slutar på Karolinska tillhör tjänster inom administration.

Köerna har blivit kortare trots omställningen
Rubriker från tidningen Mitti.

Innan pandemin rapporterade tidningen Mitti att köerna inom hjärt– och cancervården hade minskat. Köerna inom dessa områden har inte återuppstått under pandemin. Sjukhuset har kapacitet att hjälpa andra regioner. Karolinska har ökat antalet 200 nya vårdplatser under det senaste året genom att sjukhuset har anställt fler sjuksköterskor.

Kortare väntetider till akuten

Sjukhuset har även sänk väntetiderna till akuten och har de senaste veckorna för första gången haft ett snitt under 2h väntetid på en vårdplats för patienter på Karolinskas akuter, vilket innebär att de nu nått ännu ett uppsatt mål. Sjukhuset har även påbörjat att beta av den uppskjutna vården som tillkommit under pandemin. Hittills har Karolinska arbetat bort 555 vårddygn av den uppskjutna vården.