Trots att antalet smittade personer i Stockholm är rekordhögt har Karolinska universitetssjukhuset lyckats med bedriften att halvera vårdtiden för covid-sjuka. Detta på bara ett par månader.

Det är i ett pressmeddelande som Karolinska universitetssjukhuset berättar att de har kortat vårdtiden för patienter sjuka i covid-19. Detta trots den höga smittspridning som sker i hela landet just nu.

Så snabbt har vårdtiden kortats

Sedan oktober 2021 till januari 2022 har Karolinska sjukhuset lyckats korta vårdtiden från 9,3 dygn till 4,5 dygn. Redan i december 2021 vårdades en patient i snitt 4,9 dygn.

Karolinska har gett ut ”antikroppscocktail”

Anledningarna till den halverade vårdtiden tycks vara flera. Bland annat den mildare omikron-varianten och att många är vaccinerade.

Men man har också kunnat vårda patienter med den så kallade ”antikroppscocktail”, liknande den som tidigare presidenten Donald Trump ska ha fått.

”Vi har också haft tillgång till och kunnat ge riskpatienter monoklonala antikroppar, liknande den så kallade antikroppscocktail som USA:s förre president Donald Trump fick, vilka skyddar mot svårt sjukdomsförlopp,” skriver sjukhuset i ett pressmeddelande.

Färre patienter behöver intensivvård

En annan avgörande faktor för den korta vårdtiden är att färre patienter behöver intensivvård. Många kan i stället få vård på andra vårdavdelningar.

– En annan sak som spelar in är att vi nu kan ha de flesta patienterna på vanliga vårdavdelningar i stället för på intensivvårdsavdelningar. Belastningen av IVA har varit stabil under de senaste veckorna. Vår vårdpersonal lär sig nytt varje dag och vi har fått bort flaskhalsar, optimerat vårdflödena och kan därför skicka hem patienter tidigare, säger Markus Birk, chef för infektionsverksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset.

Relaterade nyheter