Ole Petter Ottersen rektor på Karolinska Institutet tar ställning för munskydd. Effektiviteten kan inte längre ifrågasättas, skriver han på sin blogg.

Studenter som börjar sina studier på Karolinska institutet i höst rekommenderas att använda munskydd i situationer där det är svårt att hålla avstånd. Sverige är det enda landet i norden som inte har några statliga krav på munskydd i offentliga miljöer.

KI har en annan situation än samhället i stort

Folkhälsomyndigheten anser att det vetenskapliga underlaget för att munskydd kan minska smittspridning är för svagt. Enligt Anders Tegnell kan dock rekommendationerna ändras senare. Ole Petter Ottersen motiverar den nya rekommendationen med att KI är ett medicinskt universitet med ett internationellt campus, medan myndigheternas rekommendationer riktar sig till samhället i stort.

Lärosäten gör olika

Ole Petter Ottersen redogör för att strategierna som rektorerna på olika lärosäten valt skiljer sig åt. En del lärosäten har infört mycket strikta restriktioner när det gäller testning och obligatoriskt munskydd, medan andra valt en mjukare linje.

Munskydd kan minska smittspridningen

Enligt en ny litteraturstudie koordinerad av Karolinska Institutet och McMaster University i Kanada visar att munskydd av tyg ger en filtrering på klinisk nivå vilket kan minska smittspridningen. Forskarna har gått igenom 25 artiklar som jämfört de filtrerande egenskaperna hos munskydd i olika material och utföranden.