Förra året lyckades sjukhuset att korta vårdköerna genom en särskild satsning. Operationerna kommer att genomföras både under veckorna samt vid fyra lördagar.

08-Nytt har vid ett flertal tillfällen lyft fram Karolinska sjukhusets arbete med att korta vårdköer trots pandemi. Under 2021 har sjukhuset lyckats leverera mer vård än det som Region Stockholm planerade. Öppenvården har genomfört 6 procent fler vårdkontakter jämfört med 2019. En positiv utveckling finns även i slutenvården. Antalet vårdplatser fortsätter att öka, jämfört med 2018 har det genomsnittliga antalet vårdplatser ökat med 11 procent. Nära 1500 extra operationer har genomförts än tidigare år. Utöver ordinarie planering.

Arbetet att kapa köer fortsätter

Region Stockholm har även lyckats så väl med att jobba bort kön till canceroperationer att man söker patienter från andra regioner. Under helgen påbörjades årets stora satsning på att minska vårdköerna ytterligare i Stockholm. Operationerna på Karolinska kommer att genomföras både inom den ordinarie operationskapacitet som bemannas under veckorna samt initialt vid fyra lördagar. I denna satsning kommer främst fokus ligga på plastikkirurgiska patienter, ortopediska patienter och öron-näsa-halspatienter. Satsningen omfattar inledningsvis vuxna. Under våren kommer en liknande satsning att göras för barn med fokus på barnkirurgiska och barnortopediska patienter.

Relaterade nyheter