Nya siffror visar att Karolinska Universitetssjukhuset är det enda av Sveriges sju universitetssjukhus som ökat antalet vårdplatser sedan 2017.

Tidningen Dagens Medicin har granskat vårdplatsutvecklingen dels i regionerna, dels på landets sju universitetssjukhus. I regionerna har de disponibla slutenvårdplatserna år 2018–2020 minskat från i snitt 2,2 till 2,1 per 1 000 invånare, enligt helårssiffror i databasen Kolada. Det egentliga bortfallet sker i 16 av de 21 regionerna, rapporterar tidningen.

Stockholm går emot strömmen – ökar antalet platser

Antalet vårdplatser har ökat i tre regioner, där störst ökning skett i Region Stockholm sedan 2017. Karolinska det enda universitetssjukhuset i Sverige som ökat antal vårdplatser under samma period. Nyckeln till framgången ligger i en tydlig strategi med decentraliserat beslutsmandat, enligt sjukhuset.

Antal vårdplatser fortsätter att öka

08-nytt har vid ett flertal tillfällen rapporterat om att antalet vårdplatser ökat på Karolinska under de senaste åren. I april nådde antalet ordinarie vårdplatser vid Karolinska en rekordhög siffra, hela 1235 stycken. Framgången bakom denna positiva utveckling beror bland annat på att sjukhuset sedan två år tillbaka ökat mandaten hos läggs i verksamheterna och att administration och centrala staber minskat.

Relaterade nyheter