En ökning på nära 90 procent bland de allra äldsta.

Under våren har fler äldre som är 60 år och äldre använt e-tjänsterna på 1177. Covid 19-pandemin är en starkt bidragande orsak till ökningen, enligt Region Stockholm. Av de tio mest besökta sidorna handlade åtta om coronaviruset.

Nästan 90 procents ökning

Den tydligaste ökningen av antalet inloggningar på 1177 under årets första halvår i jämförelse med i fjol finns bland stockholmare mellan 90 och 99 år. 372 besökt gjorts av personer äldre än 100 år använt sig av e-tjänsterna. Störst ökning har det varit i mars och juni månad.

Den procentuella ökningen av antalet besök i olika åldersgrupper från 2019 till 2020:

• 60-69 år: + 50 procent
• 70-79 år: + 54 procent
• 80-89 år: + 62 procent
• 90-99 år: + 88 procent
Källa: Region Stockholm