Förra veckan stod det klart att avtalsutskottet godkänner tilläggsuppdraget om hemförlossning inom vårdval förlossning från Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Kriterierna för att en patient ska kunna få nyttja hemförlossning är att den ska vara folkbokförd inom Region Stockholm, vara frisk omföderska och ha genomgått mödrahälsovårdens basprogram med normala fynd under graviditeten.

Karolinska Universitetssjukhuset bedriver förlossningsverksamhet inom både basuppdrag och utökat förlossningsuppdrag. Verksamheten inom tilläggsuppdrag hemförlossning kommer att utgå ifrån Huddinge sjukhus.

Det är viktigt för att den som föder barn ges ett så stort inflytande som möjligt över sin förlossning För de som bara är trygga med att föda i sin hemmiljö vill vi stödja med kvalificerad vårdpersonal så förlossningen blir trygg och säker, säger Lars Rådén (M), ordförande i avtalsutskottet, till 08-nytt.

Foto: Unsplash.com