Nu finns en överenskommelse på plats för att lösa bemanningskrisen inom förlossningsvården i Stockholm. En av åtgärderna är att få en barnmorska per födande kvinna.

Nu har Region Stockholms förlossningssamordnare Nicole Silverstolpe kommit överens med regionledningen och sjukhusledningarna om ett åtgärdspaket för att lösa situationen inom förlossningsvården. Det skriver Region Stockholm på sin hemsida.

– Vi vill gå medarbetarna till mötes med en rad åtgärder för att de medarbetare som har sagt upp sig ska överväga att dra tillbaka sina uppsägningar under uppsägningsperioden, säger Silverstolpe.

En barnmorska per födande kvinna

Paketet innehåller flera åtgärder, bland annat målet att det ska finnas en barnmorska per födande kvinna. Detta är en återkommande önskan från flera barnmorskor.

Region Stockholm ska också jobba med att se över schema och arbetstidsförläggning, möjlighet till rotationstjänstgöring för barnmorskor.

Här är åtgärderna som arbetats fram:

  • Åtgärderna som nu arbetats fram innehåller:
  • Ett arbete för att nå en barnmorska per födande kvinna
  • Se över schema och arbetstidsförläggning
  • Möjliggör rotationstjänstgöring. Några verksamheter har framgångsrikt arbetat med olika former av rotationstjänstgöring. De bästa av de lösningarna ska vi nu möjliggöra för fler kliniker. Målet är fler barnmorskor till förlossningen.
  • Möjligheter att använda läkarinsatser på olika sätt.
  • Arbeta med flöden och i mindre grupper för att använda kompetensen så optimalt som möjligt.
  • Vid behov bedöma om det krävs förstärkning av administrativa uppgifter, städning och andra stödfunktioner.