Vårdköer: Stockholm tillhör Sverigetoppen medan Västerbotten tillhör botten. Där fick endast 3 av 10 unga en påbörjad utredning inom 30 dagar.

Tillgängligheten i vården och framför allt inom barn- och ungdomspsykiatrin är fortsatt en het potatis. Intresset för frågan har inte minskat och pandemins effekter kommer att sannolikt kräva att landets regioner ökar tillgängligheten framför allt primärvården för att lasta av BUP.

Förra året var 6,1 procent av alla barn 0-17 år i kontakt med BUP, det är en ökning från 5,7 procent 2017 och en förhållandevis hög andel i en internationell jämförelse. Antalet besök har ökat med 11 procent under de senaste fyra åren visar ny statistik som 08-nytt tagit del av.

Stora skillnader i Sverige

På ett nationellt plan fick 66 procent av alla barn och unga ett första
besök till BUP inom 30 dagar förra året. Drygt 66 procent av denna grupp fick fördjupad utredning fick denna inom 30 dagar medan 82 procent fick behandling inom 30 dagar. Men det finns stora skillnader i landet. Stockholm tillhör bland de bästa i hela Sverige. Förra året fick 8 av 10 starta en behandling eller utredning inom 30 dagar, en ökning jämfört med året innan. Västerbotten tillhör tillgänglighetsbotten. Där fick endast 29,5 procent av de unga en påbörjad utredning inom 30 dagar. En försämring för tredje året i rad.

Stora skillnader mellan Stockholm och Västerbotten

Det finns fler områden där tillgängligheten är sämre i Västerbotten jämfört med Stockholm. I Västerbotten får endast 77 procent ett första besök i specialistvården inom 90 dagar. 90 dagar är vårdgarantin och vad regionerna egentligen ska garantera patienterna. I Stockholm får 95procent ett första besök inom 90 dagar.

Valfrihet är en faktor bakom hög tillgänglighet

Rätten att välja vård och öppenhet gentemot verksamheter som inte drivs av regionen självt sägs vara en av faktorerna bakom den höga tillgängligheten, säger Lars Rådén (M) som är gruppledare för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm. Han säger att de politiska ledarna för Västerbotten är välkomna till Stockholm för att inspireras i hur vårdköerna i Västerbotten kan kortas.

Källor: Psykiatrin i Siffror och Kolada.

Relaterade nyheter