Sjukvården och kollektivtrafiken är de enda områden som får mer pengar i Region Stockholms budget för nästa år.

Mer till vård och kollektivtrafik

I veckan presenterade de blågröna i Region Stockholm sin budget för 2022. Skattesatsen är oförändrad och ligger kvar på 12,08 kronor. Pandemins ekonomiska effekter gör att den är återhållsam. Sjukvården får ett tillskott på nära 2 miljarder kronor vilket är 2,9 procent i kostnadsuppräkning och kollektivtrafiken 3,3 procent. Budgeten för husläkarmottagningarna med 3,3 procent. Alla andra verksamheter får klara sig på den budget de har och ska dessutom effektivisera administrationen.

Mindre till politik och administration

Över 120 politiska uppdrag upphör och 8 politiska beredningar kommer att försvinna. Administrationen kommer att minska med 10 procent. Investeringarna kommer att bantas med 25 procent och lokalkostnaderna ska minska. Bland annat kommer regiondirektören få ett uppdrag om att inleda en flytt från landstingshuset på Kungsholmen.

Inget statligt coronastöd till kollektivtrafiken

08-nytt har vid ett flertal tillfällen skrivit om att kollektivtrafiken tappat stora summor med anledning av pandemin. Kollektivtrafiken i Stockholm beräknas förlora över 3,5 miljarder kronor i biljettintäkter bara i år och pandemiplankningen i kollektivtrafiken har ökat markant. S/MP-regeringen och samarbetspartierna har ännu inte gett besked om ytterligare ett statligt stöd.

Foto: Irene Svenonius.