Region Stockholm skjuter till 500 miljoner kronor till Stockholms sjukvård. Satsningen ska bland annat förstärka akutsjukvården.

Med en fjärde våg av Covid-19, vinterkräksjuka och säsongsinfluensa samt många halkolyckor är sjukvården i Stockholm ansträngd. Det betyder inte bara fler patienter, utan även ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna.

– Ingen stockholmare ska behöva stå i kö för att få rätt vård i tid, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M) i ett pressmeddelande.

Irene Svenonius, finansregionråd (M)

Stärker sjukvården

Syftet med satsningen är att stärka akutsjukhusen, vårdcentralerna och andra vårdverksamheter. Tillgängligheten ska förbättras och vård som skjutits upp på grund av pandemin ska hanteras.

Satsningen blir en i raden av förstärkningar av sjukvård i Stockholmsregionen som det blågröna styret har genomfört de senaste åren. Under innevarande mandatperiod har sjukvårdsbudgeten i regionen ökat med över sex miljarder kronor, vilket motsvarar summan av ett stort akutsjukhus.

Härifrån kommer pengarna

Tillskottet till budgeten planeras att tas av ökade skatteintäkter. Men skulle intäkterna inte öka finns ändå en reservplan för att få hela budgeten att gå ihop.

– Om skatteintäkterna skulle sjunka till följd av ökade restriktioner så har vi avsatta resurser i tidigare bokslut för att hantera sådana här situationer, säger Svenonius till Dagens Nyheter.

Relaterade nyheter