Vilken instans är det som är ansvarig för testerna? Är det regeringen och dess myndigheter eller är det regionerna och sjukvården? 08-nytt har läst igenom S-regeringens nationella teststrategi och har svaret på frågan.

Dragkampen om vilken instans som är ansvarig för att utföra coronatesterna har varit en het potatis i den politiska debatten de senaste veckorna. Orsaken är att antalet utförda tester är långt ifrån regeringens mål om 100 000 tester i veckan. Under vecka 22 analyserades sammanlagt nästan 36 500 individers prover. En ökning med drygt 7 500 jämfört med vecka 21.

I början av april fick Folkhälsomyndigheten (FHM) ett uppdrag av regeringen att ta fram en nationell teststrategi. FHM presenterade en strategi där befolkningen delades upp i 4 prioriterade grupper. Samt, om provtagning ska ske inom regionernas sjukvårdsuppdrag eller om det ska ske utanför. Kort och gott: Är det regionerna eller staten som har ansvar.

Bild: Nationell strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19. Folkhälsomyndigheten
Regionerna har ansvar för patienter och personal inom vård- och omsorg.

Sveriges regioner har enligt den nationella teststrategin ett tydligt ansvar för provtagning av inlagda patienter, samt av medarbetare inom vård och omsorg. Prioriteringsgrupp 1 och 2. Region Stockholm har under våren skalat upp testerna för dessa grupper. All personal och alla boende på äldreboendena i Stockholms län testas för coronasmitta, oavsett om de har symptom eller inte. De kommer även testas för antikroppar. Provtagning sker även för personal inom hemtjänsten. Hemtjänstpersonal och personliga assistenter bör kontakta sin chef för Coronatest om de har misstänkt smitta. Då kan de antingen få ett test hemskickat eller åka till en av de sju drive-in stationerna som finns.

Regeringen hade ansvar för provtagning av samhällsviktiga yrken och befolkningen i helhet

När det gäller provtagning av anställda i samhällsviktiga yrken och befolkningen i helhet (prioriteringsgrupp 3 och 4), framkommer det i dokumentet att provtagning och laboratorieanalys bör ske utanför regionernas sjukvårdsuppdrag. Och det är dessa tester som dröjt med sin frånvaro.

Bild: Nationell strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19. Folkhälsomyndigheten
Efter regeringens misslyckande – Region Stockholm tar över ansvaret för provtagning av anställda i samhällsviktiga grupper.

Från och med förra veckan har regionerna i Sverige tagit över ansvaret för provtagning av anställda i samhällsviktiga grupper, i enlighet med MSB:s definition. Den totala provtagningskapaciteten för Region Stockholm är nu uppe i drygt 40 000 prover för pågående infektion per vecka. Det är drygt 15 000 fler än vad som krävs för att nå det nationella målet nå Stockholms andel av regeringens nationella mål.

– Det här är en grupp där staten genom länsstyrelserna har haft ansvar för. Nu finns tillräcklig provtagningskapacitet och Region Stockholm tagit på oss ansvaret att säkerställa provtagningskapacitet även för dessa grupper i länet, säger Björn Eriksson Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm.

Melj avslöjar ministrarnas dubbelspel om testningen

Även andra medier har granskat vilken instans som ansvarat för de olika testerna. Sveriges Radio uppmärksammade Folkhälsomyndighetens nationella teststrategi och ansvaret mellan regering och regioner. Expressen avslöjade sent i förra veckan Stefan Löfven och Lena Hallengrens ägnat sig åt dubbelspel om testningen. I artikeln framkommer det även att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vid ett flertal tillfällen erbjudit att hjälpa Folkhälsomyndigheten med att skala upp antalet tester av allmänheten.