Vad är krislägesavtalet, hur länge gäller det och vilka berörs? Frågorna är många. 08-nytt har svaren.

I förra veckan aktiverade arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona krislägesavtalet för Region Stockholm. Det har i medierapporteringen uppkommit oklarheter kring vilka verksamheter som omfattas av krislägesavtalet. 08-nytt svarar på några av de vanligaste frågorna.

Vilka berörs av krislägesavtalet?

Syftet med aktiveringen är att säkerställa personalförsörjningen inom IVA-verksamheter i Region Stockholm. Krislägesavtalet inkluderar även intensivvårdsverksamheter som finansieras av regionen. Det vill säga Region Stockholms helägda bolag, IVA-verksamheten vid Tiohundra AB och Capio S:t Göran. Krislägesavtalet gäller således inte hela hälso- och sjukvården i Region Stockholm.

Vad är ett krisläge?

Med krisläge avses enligt avtalet en händelse som innebär allvarliga samhällsstörningar och som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i en kommuns eller regions verksamhet.

När kan man aktivera krislägesavtalet?

En region eller kommun måste uttömma alla delar i det ordinarie kollektivavtalet innan det kan bli aktuellt att aktivera krislägesavtalet. En kommun eller region kan inte på egen hand aktivera krislägesavtalet. Det är endast SKR och Sobona som har möjlighet att godkänna en ansökan.

Vad innebär det i praktiken för personal som berörs av avtalet?

Avtalet innebär bland annat att arbetstidsmåttet höjs till 48 timmar per vecka och lönen med 220 procent per timme. Avtalet innebär också att medarbetare kan flyttas mellan arbetsgivare och sjukhus.

Är det här en långsiktig lösning på personalförsörjningen under coronakrisen?

Nej. Medarbetarnas vila och återhämtning måste också tryggas så att de orkar arbeta långsiktigt. Arbetsgivarna måste därför parallellt jobba med att hitta alternativa lösningar för att förstärka bemanningen.

Vad krävs det för att andra verksamheter ska kunna ta del av krislägesavtalet?

Även där måste en region eller en region uttömma alla delar i det ordinarie avtalet innan det blir aktuellt att skicka in en ansökan till SKR och Sobona.

Hur länge gäller krislägesavtalet?

Krislägesavtalet gäller tills dess att berörd kommun eller region konstaterar att krisläge inte råder längre och SKR och Sobona fattar beslut om att inaktivera det.

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner, Läkarförbundet, Vårdförbundet och Kommunal.