Varför väljer Karolinska sjukhuset att hyra in personal för att beta av uppskjuten vård med anledning av pandemin samtidigt som sjukhuset går vidare med förhandlingar om varsel? 08-Nytt har grävt i frågan som orsakat starka känslor den senaste veckan.

Under senaste veckan har reaktionerna varit starka över att Karolinska Sjukhuset väljer att hyra specialistkompetens för att beta av uppskjuten vård som uppkommit med anledning av pandemin samtidigt som sjukhuset återupptar förhandlingar om varsel. Många anser att det är ett slag i ansiktet efter insatserna under våren och sommaren.

Frågan som många ställer sig är varför pågår det förhandlingar om varsel på sjukhuset, samtidigt som sjukhuset hyr in personal för att beta av den uppskjutna vården som uppkommit med anledning av pandemin.

Innan pandemin genomgick vården i Stockholm en omställning där allt mer av vården flyttades från sjukhusvården till primärvården och närsjukhusen. Utbyggnaden av t.ex. nya närakuter innebar att besöken inom den nära vården ökade med 40, medan trycket på akutmottagningarna minskade med 16 procent.

Starka reaktioner bland personalen

Det har varit många reaktioner på att sjukhuset fortsätter att gå vidare med varselförhandlingarna med facket. Många känner en ilska, samt förstår inte varför delar av personalstyrkan måste minska särskilt efter arbetet under pandemin.

– Vi har jobbat så hårt under pandemin, och nu kan vi sägas upp? Det känns så sjukt, säger en undersköterska som vill vara anonym till Aftonbladet.

Kostnader har ökat trots att patienterna blivit färre

För Karolinska sjukhuset innebar vårdomställningen ett uppdrag mer av högspecialiserad vård. Trots att Karolinska haft färre besök och ett förändrat uppdrag i den ordinarie verksamheten så har sjukhuset dragit över budgeten under flera år. Det handlar till exempel om att personalkostnaderna har ökat. Förra året hade sjukhuset gått över budgeten med nära 2 miljarder kronor. Sjukhuset har vid flera etapper arbetat med att anpassa verksamheten efter det nya uppdraget.

Ett första varsel för att anpassa organisationen till det nya uppdraget lades i maj 2019 och gällde 550 tjänster inom administrationen. Under denna förhandlingsrunda handlar det om 260 undersköterskor och läkare. Förhandlingarna om denna grupp pausades under den inledande pandemifasen. Samtidigt har sjukhuset gjort neddragningar i staber och minskat antalet direktörer. Sjukhuset håller för närvarande på att göra en analys och kan inom några veckor redogöra för hur många som behöver sluta på sjukhuset enligt Sjukhusdirektören Björn Zoëga.

Varför hyr sjukhuset in specialistkompetens trots varslet?

Många undrar varför sjukhuset hyr in specialistkompetens för att beta av uppskjuten vård med anledning av pandemin. Enligt sjukhuset handlar det om två olika processer, samt att de som varslas nödvändigtvis inte har rätt specialistkompetens för att antingen genomföra eller assistera vid Buk-, öron-, näsa-, hals- och ortopedoperationer. Det handlar om maximalt nio operationslag med en operationssjuksköterska, en anestesisjuksköterska och en operationsundersköterska att hyras in under kommande månader. Antalet kan variera över tid och bedöms av hur många patienter som behöver opereras. Kostnaden är mellan 18-20 miljoner kronor.

Vi har nu en ”operationspuckel” som vi måste arbeta bort men inte tillräckligt antal eller rätt kompetens (de undersköterskor som eventuellt riskerar att varslas är inte operationsundersköterskor). Då anser jag att denna förstärkning är rätt både för patienternas och personalens skull, skriver Björn Zoëga på SvD Debatt.