Hur ska sjukvården förhålla sig till de ekonomiska effekterna av Coronaviruset och varför råder det brist på smittskyddsutrustning?

Sjukvården i Sverige befinner sig i ett ansträngt läge. Tidigare i veckan ändrade sjukvården i Stockholm sina rutiner angående coronaprovtagning för att skydda de mest utsatta och sjukhusmiljön.

Exportförbud bakom materialbrist

Flera medier har rapporterat om att det råder brist på viss skyddsutrustning i delar av landet. I torsdags skickade Region Stockholm, Region Västra Götaland och Region Skåne en gemensam hemställan till regeringen om att ge Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ett uppdrag att på nationell nivå säkra tillgången på skyddsutrustning. Orsaken till materialbristen beror i huvudsak på att EU-länder (t.ex. Frankrike och Tyskland) infört exportförbud av viss sjukvårdsutrustning. Det är utrustning som Sverige beställt i god tid innan och redan betalat för. De enskilda EU-ländernas exportförbud har kritiserats av både den svenska regeringen och EU-kommissionen.

Socialstyrelsen blir inköpare av sjukvårdsmaterial

I fredags meddelade regeringen att Socialstyrelsen inom kort kommer att bli nationell inköpare av sjukvårdsutrustning. Det innebär att Socialstyrelsen ska köpa in och vidaredistribuera sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och viss medicinskteknisk utrustning till landets regioner och kommuner.

Regioner och staten står för ökade kostnader kopplat till Corona

Utbrottet av Coronaviruset påverkar även ekonomin i kommuner och regioner. Många framför allt medarbetare i vården har undrat hur de ska förhålla sig till de nya kostnaderna. Samt, ifall kostnaderna tas ur ordinarie budgetar. Staten kommer att ersätta regionerna för ökade kostnader som kan kopplas till coronaviruset. Det kan till exempel handla om högre kostnader för personal, högre kostnader för att säkra bemanningen av 1177 Vårdguiden, laboratorieanalyser, extra åtgång av materiel och smittspårning.

Region Stockholm: Inget budgettak

Sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) uttalade sig i DN Stockholm om de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Samt, om det finns ekonomiska resurser för höjt beredsakap. Det finns ingen ekonomisk begränsning eller budgettak. Vi ska göra de insatser som behövs, de har ett långtgående mandat. Vi har sagt att vårdgivarna ska ge vård utan hänsyn till budgetramar, sa Anna Starbrink.