Sveriges kommuner och regioner och Sobona har enats om ett fyraårigt avtal med Kommunal. Avtalet innehåller bland annat ett engångsbelopp för medarbetarnas insatser under pandemin och en satsning på yrkesutbildade.

Avtalet innebär att Kommunals medlemmar får löneökningar i enlighet med det så kallade märket – 5,4 procent på 29 månader. Medlemmarna får även en engångsutbetalning på 5 500 kronor i ljuset av coronapandemin. Utbetalningarna till bland annat till undersjuksköterskor i Stockholms län kommer att ske innan jul.

Självklart att belöna välfärdens medarbetare

Det är självklart för oss att medarbetarna ska belönas för sitt arbete under coronapandemin. Vi är därför överens om ett engångsbelopp på 5 500 kronor utöver den löneöversyn som gäller från den 1 november, säger Joakim Larsson (M), ordförande SKR förhandlingsdelegation.

Satsning på yrkesutbildade

Det nya avtalet innehåller även en riktad satsning på yrkesutbildade medarbetare inom vård, skola och omsorg. Dessa anställda får utöver den löneöversynen, ett extra löneutrymme som fördelas individuellt. Kommunals ordförande är nöjd med det nya avtalet.

Jag är stolt över att vi i ett enda avtal lyckats driva igenom så stora förbättringar. Det handlar om riktiga löneökningar som syns i plånboken. Nu höjer vi statusen på några av Sveriges viktigaste och mest kvinnodominerade yrken, säger Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin.

Foto: SVT Screenshot på Joakim Larsson