Trots ett år präglat av en pandemi som har satt enorm press på sjukvården har trenden av minskade cancerköer på Karolinska sjukhuset fortsatt.  Enligt Karolinska sjukhuset är det ett nära samarbete mellan kirurger, cancerläkare och operationsverksamhet som varit avgörande.

År 2017 infördes SVF (Standardiserade vårdförlopp) i Sverige. Det är en nationell standard som mäter hur lång tid det tar från att vårdgivaren misstänker en elakartad tumör hos patienten till första behandlingstillfället. Denna tid är en vägledande del i patienternas fortsatta prognos. Karolinska som har hand om många olika cancersjukdomar är bland de bästa Sverige med andelen patienter som får sin vård i tid.

I ett pressmeddelande från Karolinska sjukhuset säger verksamhetschefen för medicinska enheten Övre buk inom Tema Cancer på Karolinska, Karouk Said, att de har analyserat noga för att kunna optimera användandet av resurser, såsom operationssalar och personal, så att fler skulle kunna få vård i tid. Samarbete mellan onkologer och kirurger har också varit avgörande för att kunna minska tiden som en patient får vård på.