Satsningar saknas och ett dokument med ofullständiga siffror. Däremot vill partiet avveckla S:t Göran i nuvarande form och avskaffa valfriheten i vården.

I dag presenterade Vänsterpartiet i Region Stockholm sitt budgetförslag för nästa år. Intresset har varit högt i år givet partiets höga tonläge mot stockholmarnas rätt att välja vårdcentral och kritiken att flytta mer av sjukhusvården till närmare till stockholmarna genom en utbyggnad av primärvården och närakuterna.

Dokument saknar siffror och text

Vänsterpartiets budgetförslag är uppenbart ofärdigt. Det saknas tabellverk som är tomma och viktiga siffor är utmärkta med ”X”. I korthet så handlar mycket av texten om rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. De föreslår även en skattehöjning på X öre som kommer ge X miljarder kronor. Stort fokus på delar som ligger långt bort från regionens kärnområde. Givet det dåliga underlaget är det svårt att genomföra en seriös granskning av Vänsterpartiets budgetmotion.

S:t Göran ska återregionaliseras och all fristående vård ska avvecklas

Politiskt i brödtexten riktar Vänsterpartiet främst sig på all privat driven vård i Region Stockholm, vilket innebär att fungerande S:t Görans sjukhus i Stockholm ska avvecklas i nuvarande form genom en återregionalisering och att rätten att välja vårdgivare i länet försämras. Partiet vill även stänga ett par närakuter i länet som har öppet på kvällar och helger och som fungerat som avlastning till akuten på de stora sjukhusen.

Relaterade nyheter