Från och med halvårsskiftet kommer ersättningen till förlossningsvården att höjas med 50 miljoner kronor. Ersättningen görs med retroaktiv verkan från den 1 januari 2021. Detta innebär att Region Stockholm ligger över genomsnittet för riket som helhet.

 — Det gör mig otroligt glad att kunna förstärka resurserna inom förlossningsvården, det är ett högt prioriterat område för oss partier i den styrande koalitionen Beslutet att höja ersättningen inom vårdval förlossning innebär en förstärkning med ca 50 miljoner kr per år eller motsvarande 4 procents höjning, säger Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd i ett pressmeddelande.