En halv miljard – så stor är Moderaterna i Region Stockholms senaste satsning på förlossningsvården.

Moderaterna i Region Stockholm har tidigare lagt fram ett förslag om att det ska finnas en barnmorska per födande kvinna på regionens förlossningsavdelningar. ”Inga barnmorskor ska behöva springa mellan förlossningar och ingen kvinna ska föda barn ensam” skrev då finansregionrådet Irene Svenonius på sin Instagram.

Under onsdagen lade Svenonius ytterligare sju förslag till på bordet.

Förutom att ge åtta konkreta åtgärder på hur förlossningsvården ska bli bättre finns även en tidsram för när regionen börjar jobba med respektive punkt.

En barnmorska per förlossning

Det största förslaget finansregionrådet lägger fram är det om en barnmorska per förlossning. Målet ska vara uppfyllt inom ett år och arbetet startar direkt efter årsskiftet.

Kostnaden uppgår till 100 miljoner kronor per år.

Bättre arbetsmiljö och karriärvägar

Ett annat förslag fram handlar om bättre karriärmöjligheter och kompetensutveckling för barnmorskor. Nyutbildade barnmorskor ska också få en bättre start i sina nya roller genom ett utvecklat mentorskap och bättre handledning.

Barnmorskornas arbetsmiljö ska också bli bättre genom möjligheten att rotera mellan olika arbetsplatser, men även genom att bli avlastade av servicepersonal när det kommer till uppgifter som patientnära städning och måltidshantering.

Summan för Moderaternas satsningar blir 550 miljoner kronor under en treårsperiod. Redan under 2022 beräknar man att 148 miljoner ska användas.

Då tar de beslutet

Förslagen har den blågröna koalitionen lagt in i budgeten för 2022. Den 16 och 17 november beslutar politikerna i regionfullmäktige om budgeten.

Alla åtta förslag
  1. En barnmorska per födande kvinna. 
  2. Avlastning för barnmorskor.
  3. Mer karriärmöjligheter.
  4. Mer rotation mellan arbetsplatser.
  5. Ökad läkarbemanning för förbättrade flöden.
  6. Handledning och mentorskap av nyutbildade barnmorskor.
  7. Utvärdera vårdkedjan för förlossning.
  8. Se över arbetstidsmodellen i förlossningsvården.
Relaterade nyheter