Efter en tuff vår med hantering av coronapandemin är nu åter alla akutsjukhus i Stockholms län i normalläge.

Det har varit en tuff vår för samtliga akutsjukhus i Region Stockholm. Inom sjukvården finns tre olika beredskapsnivåer, dessa är fastställda av Socialstyrelsen. Coronapandemin innebar att alla sjukhus fick lämna den ordinarie linjen. Vissa sjukhus gick upp i förstärkningsläge. Men inget av sjukhusen hamnade i katastrofläge.

Södertälje i normalläge sedan i går

Nu har samtliga akutsjukhus i Region Stockholm återgått till normalläge, SVT Nyheter. Södertälje sjukhus var sist ut i länet med att återgå till normalläge.

Påfrestningen på alla har varit historisk och extrem på många sätt. Jag vill passa på att tacka alla för rent hjältemodiga insatser under nästan hela våren och sommaren. Men vi har också lärt oss mycket om hur vi kan samarbeta bättre inom sjukhuset och optimera vårt arbete. Detta tar vi nu med oss in i framtiden när vi utvecklar vårt sjukhus, säger vd Christophe Pedroletti i ett pressmeddelande.

Men regionen är i fortsatt stabsläge

Ledningen för Region Stockholm kommer dock inte att återgå till normalläge under sommaren. Det kan bli aktuellt under hösten. Men chefläkaren Elda Sparrelid lyfter ett varningens finger. Till tidningen Mitt I säger hon att stockholmarna måste fortsätta följa myndigheternas råd och rekommendationer.

Fakta om beredskapsläge i sjukvården

Stabsläge: innebär att en särskild sjukvårdsledning etableras och att den håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen. Förstärkningsläge: innebär att en särskild sjukvårdsledning etableras och att den vidtar åtgärder för att stärka viktiga funktioner.
Katastrofläge: innebär att en särskild sjukvårdsledning etableras och tar alla resurser i anspråk.