I förra veckan presenterades en utredning om hur storskalig vaccination mot covid-19 i Stockholms län ska gå till när ett tillgängligt vaccin.

Det blir personer över 70 år, riskgrupper och personal inom vård och omsorg kommer att få vaccinet först. Dessa grupper tros utgöra cirka 700 000 personer i Stockholms län.

— Efter den gruppen kommer övriga personer över 18 år som inte bedöms som riskgrupp att prioriteras, och då kommer de lite äldre att gå först, säger Ella Bohlin (KD) regionråd för KD och ordförande i Vårdens kunskapsstyrningsnämnd till TT/Omni.

Barn och ungdomar är prioritetsgrupp 3

— Folkhälsomyndigheten har bedömt att barn har mycket lägre risk att insjukna, därför behöver inte de vaccineras i första fasen, säger Ella Bohlin.

08-nytt rapporterade i augusti att Region Stockholm laddade inför storskalig vaccination mot Covid-19. Det innebär att över 400 vårdgivare får rätt att vaccinera stockholmarna mot viruset.

I möjligaste mån ska det vara samma aktörer som vaccinerar mot covid-19 som vanligtvis ansvarar för vaccinering mot säsongsinfluensan, säger Ella Bohlin.

Vaccinavtal

Under sensommaren beslutade regeringen att Sverige ska delta i avtalet om vaccin mot Covid-19, som EU-kommissionen avser ingå med Astrazaneca. För Sveriges del innebär det att omkring 6 miljoner doser kan komma att fördelas till Sverige. Det kommer att räcka till vaccination för cirka tre till sex miljoner personer.

Fakta om hur prioriteringen ser ut

1. Personer över 70 år, personer som tillhör riskgrupper och personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorg.
2. Övriga personer över 18 år.
För personer 18–69 år, som inte tillhör riskgrupper ska prioriteringen göras utifrån ålder där de äldsta prioriteras när en sådan vaccination blir aktuellt.
3. Barn och ungdomar. Utifrån rådande kunskapsläge är bedömningen att barn och ungdomar inte behöver vaccineras i ett första skede.

Källa: Region Stockholm

Foto: Screenshot Expressen.