Oppositionsrådet är samtidigt nöjd med regeringens coronaarbete under hösten vilket inneburit högt tryck på vården.

I början av förra veckan presenterade coronakommissionen sina slutsatser om coronahanteringen under våren och effekterna av bland annat vård och omsorg av äldre. Utredningen konstaterar att Sveriges strategi har misslyckats att skydda de äldre och till största del beror det på att smittspridningen i samhället var för hög under våren, skriver kommissionen. Enligt kommissionen agerade regeringen försent för att minska smittan i samhället och åtgärderna var otillräckliga. Kommissionen skriver också att det delade ansvaret om vår och omsorg av äldre och föreslår bland annat riksdag och regering ser över vad som är en tillräcklig bemanning på särskilda boenden, inte minst vad gäller vård och behandling av demenssjuka.

Utredning om vård av äldre slopades av S-regeringen 2014

Screenshot från DN/debatt

För sex år sedan tillsatte den dåvarande alliansregeringen den så kallade äldreutredningen. Syftet var att stärka vård och omsorg av äldre. Ett av uppdragen var utveckla förutsättningarna för kommunernas och landstingens förebyggande arbete så att detta kan bli en mer integrerad uppgift i all vård och omsorg om äldre. Utredningen skulle presenteras den 15 december 2015. De som arbetade med utredningen fann att det fanns ett antal åtgärder som behövde vidtas för att stärka vården och omsorgen av äldre. Men, de fick inte presentera sina slutsatser. Varför? S-regeringen skrotade utredningen kort efter tillträdet 2014. Aida Hadžialić  som nu är oppositionsråd för S i Region Stockholm var vid denna tid gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Historiskt högt tryck på vården – Hadzialic är nöjd med regeringens coronaarbete

Antalet inneliggande patienter i behov av bland annat IVA-vård är på en historiskt hög nivå. Orsaken beror bland annat på att smittspridningen varit hög i Sverige under hösten. Smittspridningen och trycket på vården är högre än statens värsta scenarier. Under sommaren och sensommaren lättade regeringen ett antal råd och restriktioner trots att smittspridningen i delar av Sverige var på väg åt fel håll.

Screenshot SVT Nyheter 18 december 2020

I en färsk intervju med SvD säger Aida Hadžialić  att hon vill se över den nuvarande förvaltningsmodellen som Sverige har när det gäller vård och omsorg. På fråga om hur hon tycker att regeringen skött coronastrategin svarar hon bland annat att regeringen har haft ansvar för huvudstrategin och vägleds av expertmyndigheter och att det är en bra ordning. Trots att regeringens arbete med strategin inneburit hög smittspridning vilket drabbat vården inte bara i Stockholm utan i hela landet. Tillbaka till äldreutredningen som Aida Hadžialić skrotade när hon var minister. De som var ansvariga för äldreutredningen skriver att behövliga lagändringar nu kunnat vara genomförda om utredningen inte hade skrotats och begravts i ett bergrum. Vilket hade kunnat göra svensk sjukvård och omsorg för de mest sköra äldre bättre skickad, både att fungera i vanliga fall och att möta de extrema påfrestningar som pandemin medför.

Frågan är om Hadžialić är kritisk till att hon var med och skrotade denna viktiga utredning eller om hon kommer att fastna i sin talepunkt om att ”blicka framåt”.