Vården i Stockholm fortsätter att ha en hög tillgänglighet trots pandemin.

Vården i Stockholm i har trots den pågående pandemin bland landets bästa tillgänglighet i delar av vården. Ny statistik för årets tre första månader visar att andelen patienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar på husläkarmottagning var 91 procent. Vilket är klart över godkänt mot regionens målsättning på 85 procent. Snittet för landet i stort var 81 procent. Den positiva utvecklingen har hållit i sig även under första halvåret.

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Medicinsk bedömning i primärvården.

Karolinska sjukhuset ökar tillgängligheten

Tillgängligheten har även förbättrats inom delar av sjukhusvården trots den pågående pandemin. Under det första halvåret i år har Karolinska sjukhuset i Stockholm vårdat 199 420 patienter vilket är 8 306 fler än under motsvarande period förra året. Sjukhuset har även fortsatt rekordmånga öppna vårdplatser, under året har det pendlat mellan 800-1200 öppna vårdplatser i den ordinarie vården. Sjukhusets strategi att kapa onödig administration och öka mandatet till verksamheterna är en orsak bakom ökningen av antalet vårdplatser.

Foto: Karolinska universietssjukhuset.

Relaterade nyheter