Kvinnor med hög risk för bröstcancer i Region Stockholm kan snart få gå på fler mammografiundersökningar.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i västvärlden och ett växande problem i utvecklingsländerna.  Sverige var först ut med ett effektivt och högkvalitativt nationellt scree­ningprogram för bröstcancer. Vartannat år kallas alla kvinnor mellan 40 och 74 år i Stockholms län till mammografi, men nu ska Region Stockholm undersöka om riskbaserad screening är bättre än åldersbaserad.

Nytt pilotprojekt för att rädda fler liv

Nu utvecklar Region Stockholm mammografiverksamheten genom ett nytt pilotprojekt med 8000 kvinnor. Projektet genomförs vid Bröstcentrum på Södersjukhuset och innebär bland annat att de kvinnor som har större risk för bröstcancer ska undersökas varje år i stället för vartannat och få en mer avancerad undersökning. Projektet ska pågå i 2-3 år och kostar drygt 15 miljoner kronor.

Foto: Locums bildarkiv. Danderyds sjukhus.

Relaterade nyheter