Region Stockholm är den enda offentliga vårdgivaren som har möjlighet att ge vård i tid.

08-nytt och flera andra medier har tidigare rapporterat om att Region Stockholm lyckats minska väntetiderna till viktiga canceroperationer samt att flera andra regioner nu vänder sig till Stockholm för att ge vård i tid till patienter. Under sommaren kommer Region Stockholm bland annat hjälpa Region Norrbotten med deras cancerpatienter. Det rapporterade P4 Norrbotten i maj. Nu är det bestämt att det blir cirka 190 patienter från Norrbotten som kommer att få vård i Stockholm.

Det handlar om högprioriterade grupper som inte kan vänta till efter sommar, cancerpatienter och patienter med olika frakturer, enligt Anna Pohjanen, divisionschef för Länssjukvård 2 vid Region Norrbotten till P4 Norrbotten. Orsaken är att Region Stockholm är den enda regionen i Sverige som har möjlighet att utföra operationerna.

Sverigebäst i att ge vård i tid

SVT:s Uppdrag granskning bekräftade för några veckor sedan att vården i Stockholm är bäst i Sverige när det gäller att ge vård i tid till patienter. Den positiva trenden när det gäller tillgängligheten till vården i Stockholm har även hållit i sig under årets tre första månader. Enligt ny statistik fick 92 procent av patienterna i Stockholm medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar under mars. Motsvarande siffra för riket i helhet var 81 procent. 86 procent av patienterna i Region Stockholm fick ett första besök i den planerade specialiserade vården inom 90 dagar. Motsvarande siffra för riket var 71 procent. Om alla regioner var lika bra på måluppfyllnad som Stockholm var 2020 skulle antalet som väntat för länge på operation minska med nästan 40 procent. Det motsvarar nära en kvarts miljon personer färre i vårdkö.

Relaterade nyheter