Förra veckan inleddes den allmänna provtagningen av pågående infektioner i Sverige. Sett till antal individer provtogs 14 100 personer, flest i hela Sverige.

För två veckor sedan slöt regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) en överenskommelse om breddad provtagning. Staten tar kostnaderna samtidigt som regionerna åtar sig att utföra testningen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ny statistik från Folkhälsomyndigheten visar att 61 803 individer testades under förra veckan. Av dessa stod Region Stockholm för 14 162 vilket är flest sett till antal i hela Sverige. Omräknat på antal prover per 100 000 invånare provtogs cirka 600 individer förra veckan jämfört 429 veckan innan.

Över 113 000 prover i Stockholm

Region Stockholm började med att testa det som låg inom sjukvårdens: Personer i behov av sjukhusvård och medarbetare i vården och omsorgen. Regionen fortsätter även att genomföra ge särskilda screeninginsatser på äldreboendena i länet. Brukare och medarbetare erbjuds vid samma tillfälle både test för pågående och passerad infektion, för att kunna få bort smittan helt från äldreboendena. Sedan analysstart har drygt 444 600 individer provtagits i hela Sverige. Av dessa har drygt 113 000 individer provtagits enbart av Region Stockholm.

24 000 antikroppstester

Region Stockholm är en av få regioner som dragit igång provtagning av antikroppar. Under förra veckan gjordes 90 000 antikroppsbokningar enligt SVT Stockholm. Under förra veckan genomfördes cirka 24 000 antikroppstester. Av dessa analyserade Karolinska Universitetslaboratoriet cirka 6 300 prover, jämfört med 600 prover vecka 22.

Region Stockholm fortsätter skala upp testverksamheten

Sjukvården fortsätter att skala upp testverksamheten under sommaren. Under regionfullmäktige i veckan fick finansregionrådet Irene Svenonius (M) frågan om hur hon ser på testverksamheten i sjukvården i Stockholm.

”För min del är jag stolt över att vi förra veckan i stockholmsregionen, enligt de senaste uppgifterna jag har fått, sammanlagt genomförde nästan 40 000 tester under förra veckan. Virus och antikroppar. Och jag är tacksam över alla de som nu kan få svar på om de har sjukdomen, även om de inte behöver sjukhusvård. Och över alla de som fått beskedet att de haft sjukdomen och därför har antikroppar. Men med det sagt: Vi kavlar upp ärmarna för att öka upp detta ytterligare”, sa Irene Svenonius.