Samtidigt har Karolinska sjukhuset i Region Stockholm levererat 1500 fler operationer och har en mycket bättre ekonomi.

08-nytt har i vid ett flertal artiklar lyft upp Karolinska sjukhusets resa med fler vårdplatser och kapade köer. Nya siffror visar att den positiva utvecklingen hållit i sig även under pandemin. Sjukhuset gör också ett positivt överskott, som till stor del även beror på utökad samarbete med andra regioner. Intäkterna för vård av utomlänspatienter gav 1,4 miljarder kronor i intäkter, en ökning med 5 procent strax innan pandemin. Det innebär att sjukhuset inte bara levererar vård till Stockholmarna utan till patienter från hela landet.

Mer vård och mer vårdplatser

Under 2021 har sjukhuset lyckats leverera mer vård än det som Region Stockholm planerade. Öppenvården har genomfört 6 procent fler vårdkontakter jämfört med 2019. En positiv utveckling finns även i slutenvården. Antalet vårdplatser fortsätter att öka, jämfört med 2018 har det genomsnittliga antalet vårdplatser ökat med 11 procent. Nära 1500 extra operationer har genomförts än tidigare år.

– De operationer som utförts har framförallt varit canceroperationer, men även andra typer av operationer som vi inte har kunnat prioritera under pandemin, som korrigerande ingrepp i samband med förlossningsskada, ortopediska patienter eller plastikkirurgiska patienter där det inte är fara för livet men där det ändå finns ett lidande, säger Caroline Hällsjö Sander, verksamhetschef på PMI, som samordnar satsningen.

Fler stannar kvar efter två år

Det räcker inte bara med att rekrytera medarbetare till vården och till Karolinska. Verksamheterna måste även lyckas behålla medarbetarna. Sjukhuset kan nu redovisa att nära 80 procent av de tillsvidareanställda på sjukhuset är kvar efter 2 år, vilket är den högsta noteringen sedan mätningarna började 2017.

– De goda utveckling som sjukhuset är inne i sedan hösten 2019 måste fortsätta. Då är satsningar på medarbetarna en viktig del. Under 2022 kommer att vi att starta Karolinska hälsocenter för våra medarbetare och erbjuda fyra extra dagars ledighet för återhämtning, säger Björn Zoëga.

Relaterade nyheter