Bakgrunden är de ökade hoten efter Rysslands invasion av Ukraina samt Sveriges NATO-ansökan.

En ny krisberedskapsplan och regional katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Stockholm har idag godkänts av regionstyrelsen och väntas beslutas av fullmäktige 7 juni. Nya riktlinjer för säkerhet samt för säkerhetsskydd och beredskap likaså. Politikerna har fattat ett beslut anslag om totalt 100 miljoner kronor för att höja beredskapen.

Bakgrunden är Rysslands invasion av Ukraina och det försämrade säkerhetsläget i vår del av världen. Kriget i Ukraina visar också på vikten av robusthet i det civila försvaret och av att upprätthålla det psykologiska försvaret i befolkningen.

Utbildning för 1500 Stockholmare per år

En viktig del i att stärka totalförsvaret handlar om att utbilda länets invånare om beredskap. Med start i slutet av sommaren ska stockholmare kunna få utbildning i krisberedskap, i Region Stockholms regi. 1 500 personer ska utbildas årligen. Utbildningen ska ske i samarbete med MSB och Försvarsmakten, samt med hemvärnet och andra organisationer.