Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för att upptäcka fall av coronasmitta i Sverige hög men risken för spridning i Sverige, annat än till personer runt enstaka importfall, fortsatt låg. Är du orolig för att du fått det nya coronaviruset (covid-19)? Nedan får du information om hur du går tillväga.

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på dig:
• Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Iran, Sydkorea eller Italien – i regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna eller Veneto.
• Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.
Åk INTE direkt till en vårdmottagning. Det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

För mer information:
1177.
Krisinformation.
Frågor och svar om Coronavirus (Covid-19) Folkhälsomyndigheten.