Randstad, ManpowerGroup och Adecco Group tagit fram drygt 100 tips för en säkrare arbetsplats i rådande coronatider. 08-Nytt redovisar 7 av de 100 tipsen.

Coronapandemin har tvingat företag och anställda till stora omställningar för att anpassa sig till den nya verkligheten. Men hemmakontor och videomöten är inte en möjlig lösning inom alla branscher och företag börjar nu planera för en säker och strukturerad återgång till arbetsplatsen när tiden är rätt. Det ställer i sin tur höga krav på arbetsgivare att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för de anställda.

För att underlätta det arbetet har Randstad, ManpowerGroup och Adecco Group samlat fakta och best practices och arbetat fram en ny guide: Best Practice Health and Safety Protocols. Den innehåller över 100 hälso- och säkerhetsåtgärder som ska göra det möjligt för företag att anpassa verksamheten till ett nytt normalläge i arbetslivet.

Guiden riktar i första hand in sig på fem branscher:
 • Transport och logistik
 • Fordon
 • Tillverkning och Life science
 • Bygg
 • Dagligvaror
 1. Ommöblering för att skapa större distans mellan kollegor.
 2. Förbättrad luftfiltrering och ventilation.
 3. Fler beröringsfria handtag.
 4. Visuella signaler på t.ex. golv för att markera social distans.
 5. Olika tider för rast och luncher, för att minimera risken att ha för många på en och samma plats.
 6. Hygienzoner med tydliga kontrollpunkter.
 7. Markera ytor som används ofta av personal med färg. En påminnelse till städpersonal för att säkerställa att de effektivt steriliseras och en visuell signal för arbetarna att tvätta händerna.

Ta del av hela rapporten med tipsen här.

Foto: ManpowerGroup