Region Stockholm har nu vaccinerat över 70 procent av den vuxna befolkningen vilket var en målbild för femte september enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKR. Totalt har också 43,2 procent fått sin andra dos.

– Det är mycket roligt att vi nu nått målet om vaccinering, och med stor marginal dessutom. Nu fortsätter vi vaccinera i högsta möjliga takt för att förpassa pandemin till historien. För att vi ska lyckas med det är det otroligt viktigt att alla som ännu inte vaccinerat sig gör det – med båda doserna, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).

Samtidigt som vaccintakten är fortsatt hög så ökar också spridningen av covid-19, om än på låga nivåer. Region Stockholm skriver på sin hemsida att ökningen är 44 procent högre än förra veckan, och att det är främst bland unga som smittan förekommer. Många av dem har smittats utomlands.