Kostnaderna för klotter och skadegörelse inom SL minskade med över 65 miljoner kronor mellan 2020 och 2021.

År 2020 kostade sanering av klotter och skadegörelse i hela SL-trafiken 192 016 227 kronor. Under 2021 skedde ett trendbrott och kostnaderna minskade med över 65 miljoner kronor. Mest har kostnaderna för skadegörelse i tunnelbanan minskat. Från 104 681 486 kronor 2020 till 43 677 975 kronor 2021. Detta rapporterar DN i dag.

Även kostnader för fusket har minskat kraftigt

Under förra året inledde SL en motoffensiv för att minska fusket och säkra att folk betalar för sig när de åker i kollektivtrafiken. Nya siffror visar att fusket minskat tillbaka till pre-pandeminivåer och att helårssiffran för fjolåret landade på 5,8 procent.

Relaterade nyheter