Nya Karolinska har sedan tidigare varit starkt kritiserat. Ett dyrt OPS-avtal, konsulter och andra faktorer har gjort har kostnader har dragit iväg. När Irene Svenonius (M), finansregionråd i Region Stockholm, tillträdde år 2017 beskrev hon att en av hennes främsta uppgifter skulle vara att ordna upp Karolinska sjukhuset. I dag har sjukhuset tagit revansch. Ekonomin har samtidigt som kvaliteten och mängden vård har ökat.

Minskade kostnader och ökad vård

Tidigare har Karolinska sjukhuset gått med stora underskott. Föregående år hade Karolinska ett underskott på 2 miljarder. I år gick dock Karolinska med överskott med 73 miljoner kronor. Detta trots en pandemi som har belastat vården.

Samtidigt som ekonomin har lyckats vända har sjukhuset också kunnat levererat mer vård och korta köerna. Både antalet sjuksköterskor och vårdplatser har ökat och Karolinska har dessutom blivit utnämnd till världens tionde bästa sjukhus. Vad man har dragit ned på är chefer, administration och framförallt konsulter. Det tidigare avtalet med Boston Consulting Group är avslutat och 9 av 10 konsulter har fått gå. De konsulter som är kvar används till speciella expertuppdrag.

– Jag är väldigt intresserad av en budget i balans men jag är ännu mer stolt över hur man nu har fått ordning på verksamheten, hur man utvecklat cancervård och hjärtsjukvård och tagit tag i köerna – för de var för långa och man hade inte koll på dem, säger Irene Svenonius till DN.

Svenonius huvuduppdrag

Irene Svenonius tillträdde som finansregionråd i januari 2017. En uttalad huvuduppgift som hon hade var att få ordning på Karolinska. Hon begärde månadsvisa rapporteringar om sjukhuset köer och gjorde löpande studiebesök. Hon bytte även ut sjukhusets styrelse och sjukhusdirektören. Redan innan var hon kritisk till OPS-modellen (Offentlig-privat samverkan) och hon har lyckats omförhandla avtalet till ett som är 4 miljarder kronor lägre. Det hon kan lastas för att hon inte bytte ut sjukhusledningen tidigare, säger hon. Samtidigt menar hon är fostrad att hon ville ge ledningen en chans.

Fakta om Karolinska:

  • 8 av 10 konsulter är borta
  • Avtal med Boston Consulting Group avslutat
  • OPS-avtalet har omförhandlats till 4 miljarder kronor lägre
  • Har vänt underskottet till ett överskott
  • Har levererat 40 628 operationer under 2020
  • Blivit nominerad till världens 10:e bästa sjukhus
  • 15 000 anställda

Foto: Shutterstock