All planerad vård som inte är akut i Region Stockholm har ställts in. Det innebär längre vårdköer. Nu meddelar Region Stockholm att den planerade vården skjuts upp till efter sommaren.

Region Stockholm har beslutat att planerad vård som kan vänta utan allvarliga medicinska konsekvenser fortsatt skjuts upp till och med den 31 augusti. Även sjukvårdspersonal från privata vårdgivare som lånats ut förlängs under sommarperioden.

Viktigt med beredskap under sommaren

Vårdgivarna behöver planera för fortsatt högt tryck från covid-19 patienter samt god akut och nödvändiga sjukvården även under semestrarna. Det ska också finnas en beredskap för det fall att antalet covid-19 patienter skulle oväntat öka under sommaren.

Region Stockholm tycker att det är viktigt att akutsjukhusen ska kunna använda den kompetens som finns tillgänglig i Stockholms län. Därför har regionen beslutat att behålla utlånade medarbetare från vårdgivare som bedriver verksamhet som kan skjutas upp. Vid behov ska antalet medarbetare från andra vårdgivare kunna utökas.

I och med beslut om att skjuta upp planerad vård fram till den 31 augusti påbörjas samtidigt planeringen för att på ett ordnat sätt återuppta den planerade vården. Möjligheten att återuppta planerad vård varierar för olika vårdområden och vårdgivare.

Vårdköerna kommer att öka

Att den planerade vården skjuts upp innebär att de ordinarie vårdköerna kommer att öka framöver. Sveriges kommuner och regioner (SKR) menar att behövs även gemensamma insatser för att hantera vårdskulden under 2020 och 2021.