Arbetslösheten i Sverige är för första gången, sedan mätningarna började 2000, högre än EU-genomsnittet.

Under 2000-talet har arbetslösheten i Sverige legat en bit under genomsnittet i EU. Men från och med mitten av 2018 har arbetslösheten ökat. Numera ligger arbetslösheten i Sverige över EU-snittet. Detta trots att tillväxten varit i linje med övriga EU-länder.

Regeringen: Arbetslösheten ökar snabbare 2020

Arbetslösheten spås öka från 6,8 procent i fjol till 7,0 procent i år och nästa år. Det är en sämre tillväxt och en högre arbetslöshet än i höstens prognos. Då prognostiserade regeringen en arbetslöshet på 6,4 procent för 2020 och 2021.

Sverige är långt från målet om lägst arbetslöshet i EU

2013 lovade Stefan Löfven att Sverige år 2020 skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet. När Stefan Löfven lanserade sitt löfte låg Sverige på plats 10 av 28. Men sedan dess har utvecklingen gått åt fel håll. Fler länder i EU har lägre arbetslöshet än Sverige. Sverige hamnat i EU:s bottenliga och var i december 2019 det sjätte landet med högst arbetslöshet.