Coronastödet efterfrågas inte i den utsträckning som regeringen hade trott. Enligt Svenskt Näringsliv beror det bland annat på att regelverket är för krångligt.

Flera av de krispaket som regeringen sjösatt till näringslivet under coronapandemin har inte nyttjats fullt ut. Enligt en undersökning som SVT genomfört har en bråkdel av de budgeterade medlen till t.ex. fastighetsägare och arbetsgivare med sjuklöneansvar.

När det t.ex. gäller omställningsstödet innebar paketet sammanlagt 39 miljarder kronor till företag som förlorade 30 procent av sin omsättning eller mer under mars och april. Men hittills har 621 miljoner kronor har beviljats. Av sjuklönestödet har 9 miljarder gått åt, av de 16 som budgeterats till september.

Finansministern: Det kanske går bra för företagen

Antingen väntar man med att söka, eller också är behovet mindre än vi trodde därför att de svenska företagen går bättre än vi befarade, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till SVT Nyheter.

Tre procent har beviljats statlig hyresrabatt

SvD Näringsliv skriver om att en liten andel av de som ansökt om statlig hyresrabatt beviljats stödet. Omkring 18 500 ansökningar har skickats in till ett belopp om drygt 810 miljoner kronor. Men endast 519 ansökningar har beviljat.

Svenskt Näringsliv: Förläng stöden

Men Svenskt Näringsliv tror att det svala intresset snarare beror på ett krångligt regelverk, som innebär att många företagare inte söker stöden. Samt, uppmanar till regeringen att använda de outnyttjade medlen till att förlänga stöden.

Många företag har haft det väldigt svårt även månaderna därefter och under sommaren. Det rimliga nu är att man förlänger omställningsstödet så att de företag som verkligen behöver det får hjälp, säger Jonas Frycklund på Svenskt Näringsliv till SVT Nyheter.