Förslaget om att göra Stockholm till ett eget elprisområde är inte en lösning på regionens kapacitetsbrist, och planerna måste stoppas.

Det skriver det moderata finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och Ellevios vd Johan Lindehag på DN:s debattsida. Ett vanligt villahushåll i Stockholmsregionen, som i dag tillhör elområde 3, skulle drabbas av ökade kostnader på mellan 5 000 och 7 000 årligen. Detta ovanpå vänsterpartiernas olika förslag om återinförd fastighetsskatt skulle innebära en enorm ekonomisk börda på stockholmarna.