Regeringen har i dag gått ut med att man ska gå vidare med den så kallade familjeveckan. Det är en reform som innebär att skattebetalare ska stå för att vissa familjer ska få mer ledigt. Reformen skulle inte bara innebära en stor nota för skattebetalare utan är även moraliskt oförsvarbar.

Familjeveckan är ett av Socialdemokraternas dyrare förslag med en total kostnad på 5,4 miljarder kronor. Den omfattar 900 000 familjer och gäller för föräldrar till barn mellan 4 och 16 år. Alla får fem dagar oavsett hur många barn de har.

Pengar som kunde läggas på annat

Den enorma kostnaden som familjeveckan innebär är pengar som kunde lagts på annat. När Sverige befinner sig i en brinnande pandemi med höjd arbetslöshet, företag som går på knäna, en växande otrygghet och ett växande vårdbehov behövs pengarna på andra ställen menar många. Bland annat säger Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson att det är ett kostsamt förslag vars pengar kunde lagts på otrygghet, långa vårdköer och ungdomspsykiatrin.

– Det är en vansinnig felprioritering. Vi befinner oss mitt i en pandemi med stora samhällsproblem, och då är det tondövt att lägga fram och gå vidare med det här förslaget om en familjevecka, säger Elisabeth Svantesson (M) till TT.

Förslaget får även kritik från Svenskt Näringsliv och Företagarna. När företag skriker efter arbetskraft är det illa igenomtänkt förslag, menar de.

Tweet från Oliver Rykatkin, moderatpolitiker från Nacka.

Kan försämra för kvinnor

I en rapport från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) belyser man också hur reformen skulle riskera ökade klyftor mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Nationalekonomiska teorier talar för att företag kommer ta kostnaden i beaktande för den utökade föräldrar ledigheten vilket påverkar beslut om nyanställningar, ingångslöner och löneutveckling. Det kan leda till att ojämlikheten mellan kvinnor och män ökar.

Om familjeveckan

Familjeveckan innebär att föräldrar som arbetar får fem lediga dagar var per år som de kan ta ut när barnen inte kan vara i skolan på grund av lov, planeringsdagar och liknande. Ersättningen ska motsvara föräldrapenningen i föräldraförsäkringen.

Foto: Montage.