I dag presenterar Omstartskommissionen sin slutrapport, med förslag på ny politik inom tio områden.

Pandemin har drabbat svensk ekonomi negativt. Arbetslösheten är på rekordnivåer och företag i många branscher drar sig för att expandera.

Ny politik för Sverige

Under pandemins första fas pandemin tillsatte Stockholms Handelskammare Omstartskommissionen. Det är grupp bestående av ledande experter inom sina respektive fält. Arbetet har styrts av ekonomen Klas Eklund. Uppdraget som Handelskammaren gav till gruppen var bland annat att analysera svåra utmaningar och lämna konkreta förslag på ny politik inom 10 områden för att lyfta Sverige ut ur krisen.

Utfasning av krisåtgärder och sänkta skatter

På DI-debatt skriver Omstartskommissionen kort om förslagen. Bland annat vill de genomföra utbildningsreformer. De vill att politikerna ska överväga en obligatorisk omställningsförsäkring för utbildning. Samt, successivt fasa ut några av krisstöden. Det gäller t.ex. det statliga stödet för permitteringar. Ytterligare förslag är lägre skatt för alla löntagare, enhetlig kapitalbeskattning och breddad moms.

Plan för starkare offentliga finanser

Krisen har inneburit att Sveriges statsskuld som andel av BNP kommer att öka. Experterna vill att politikerna har en tydlig plan med sjunkande statsskuld, samt att regeringen skrotar planerna på höghastighetståg för att istället investera i andra infrastrukturprojekt och elektrifiering av vägnätet.

Presentationen av Omstartskommissionens slutrapport går att följa på Stockholms Handelskammares sajt eller Stockholms Handelskammares sida på Facebook.

Foto: Stockholms Handelskammare