Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna riskerar att förstöra den svenska arbetsmarknadsmodellen som under lång tid levererat trygghet och flexibilitet. Enligt Göran Arrius, ordförande för fackliga centralorganisationen Saco.

De 3 fackliga centralorganisationerna har tidigare riktat hård kritik mot Januaripartiernas beslut att utreda förändringar av lagen om anställningsskydd (LAS). Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet vill genomföra en förändring av LAS. I Januariöverenskommelsen står det att LAS ska förändras. Tidningen Arbetet erfar att den statliga utredningen överväger förslag om att undanta 10 anställda oavsett företagsstorlek, samt skärpta krav på att de som ska ha förtur till fortsatt jobb har rätt kompetens. Centerpartiet och Liberalerna har under lång tid lyft fram den danska modellen som en förebild. I praktiken innebär det sämre anställningsskydd men högre kostnader för transfereringar och bidrag.

Den danska modellen är dyrare
Saco har jämfört den svenska arbetsmarknadsmodellen med den danska. Enligt rapporten visar det sig att både den svenska och danska modellen levererar hög sysselsättning, högt arbetskraftsdeltagande och hög rörlighet på arbetsmarknaden. Däremot skriver Saco att den danska modellen är dyrare jämfört med den svenska. Danmark lägger nästan dubbelt mycket av sin BNP på arbetsmarknadsåtgärder, jämfört med Sverige. Saco uppmanar därför att S, MP, C och L lägger LAS-utredningen i papperskorgen.

Foto: Göran Arrius. Saco.