En halv miljon svenskar har blivit permitterade sedan coronapandemin slog till och nästan lika många är arbetslösa.

Enligt Arbetsförmedlingens senaste veckostatistik var 474 625 svenskar arbetslösa, en ökning med över 132 000 jämfört med motsvarande vecka 2019. Långtidsarbetslösheten har ökat med nära 70 000 personer. Enligt en rad prognosmakare väntas arbetslösheten för 2020 uppgå till mellan 9-10 procent. 2019 var arbetslösheten cirka 6,8 procent.

Sverige gick in i krisen med en hög arbetslöshet

2013 lovade Stefan Löfven att Sverige år 2020 skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet. När Stefan Löfven lanserade sitt löfte låg Sverige på plats 10 av 28. Men sedan dess har utvecklingen gått åt fel håll. Fler länder i EU har lägre arbetslöshet än Sverige. Sverige hamnat i EU:s bottenliga med den åttonde högsta arbetslösheten.

Samtidigt är prognosen från S-regeringen fortsatt att nära en halv miljon svenskar kommer att vara korttidspermitterade under året. Kostnaden för enbart korttidspermitteringarna beräknas uppgå till 95 miljarder kronor. Om de som är korttidspermitterade hade räknats arbetslösa skulle Sverige ha haft en arbetslöshet på cirka 17 procent.

Foto: Arbetsförmedlingen.