Moderaterna vill att personer över 70 år ska få automatiskt anstånd med att lämna in deklarationer fram till dess att rekommendationerna om karantän eller avhållande från sociala kontakter upphör.

Coronakrisen påverkar vardagen för många. Nu närmar sig deklarationstidpunkten och många personer över 70 år funderar hur de ska klara av det utan nödvändig hjälp, när de följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att begränsa sina sociala kontakter och stanna hemma. Moderaterna vill att personer över 70 år ska automatiskt ges anstånd med att lämna in deklarationer för inkomståret 2019 fram till dess att rekommendationen om karantän eller avhållande från sociala kontakter upphör.

Staten måste vara generös mot de som drabbas

Många äldre är beroende av exempelvis barn eller barnbarn för att deklarera. Nu när inga sociala kontakter ska förekomma riskerar många att bli utan deklarationshjälp. Likaså har många äldre med till exempel skogsfastigheter eller annan verksamhet som behöver deklareras svårt att få hjälp på vanligt sätt.

”En viktig hörnsten för legitimiteten i skattesystemet är att det ska vara lätt att göra rätt. I nuvarande läge finns det skäl för staten att vara generös mot dem som drabbas hårdast”, säger Niklas Wykman, Moderaternas skattepolitiska talesperson.

Staten finns till för medborgarna

Enligt Moderaternas förslag skulle personer över 70 år kunna deklarera i ett senare skede. Det innebär att anstånd om mer än två veckor inte skulle förenas med villkor med delbetalning. Moderaterna menar att gruppen över 70 år är en riskgrupp och har påverkats särskilt hårt av restriktionerna.

”Staten finns till för medborgarna och bör därför anpassa kraven efter situationen i Sverige under coronakrisen”, säger Niklas Wykman.