Färre människor i Sverige oroar sig för att bli smittade av coronaviruset. Och Stockholm i topp gällande antikroppsprovtagning

Det framkom under dagens pressträff med Folkhälsomyndigheten. I mars uppgav 50 procent av allmänheten att de själva riskerade att smittas av coronaviruset. Motsvarande siffra nu är 29 procent enligt en undersökning gjord av Kantar Sifo. Resultaten presenterades av Stefan Anering, enhetschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, under eftermiddagens pressträff.

Stockholm i topp gällande antikroppsprovtagning

Andelen som säger sig inte gjort ett antikroppstest ligger kvar på 90 % vilket är samma som under föregående mätperiod. Det är fortsatt vanligare i Stockholm än i övriga landet att man gjort ett antikroppstest. 14 % av de boende i Stockholm uppger att de gjort ett antikroppstest. Föregående period var siffran 12 %.

Män mer positiva till vaccinering

Kantar Sifo har även frågat hur många som kommer att vaccinera sig. 66 procent uppger att de med största sannolikhet kommer att vaccinera sig. Personer mellan 65–79 år är mest positiva till vaccinering, 83 procent svarar att de kommer att vaccinera sig. Motsvarande siffra i åldersgruppen 18–29 år är 55 procent. Män (71 procent) är också mer positiva än kvinnor (61 procent) till en vaccinering.

Större oro för arbetslöshet

Nästan åtta av tio oroar sig för att arbetslösheten ska öka. Drygt sju av tio oroar sig för hur välfärdssystemet ska klara effekterna av coronavirusets utbredning.