Höga elpriserna gröper ur svenskarnas plånböcker. En delorsak till prisökningen är S-regeringens avveckling av kärnkraften.

Ett politiskt haveri har tyvärr slagit det svenska energisystemet i spillror. Svenska folket drabbas av det energipolitiska misslyckandet genom ständiga prischocker i elräkningen. Prissättningen är volatil, oförutsebar och varierar kraftigt mellan norra och södra Sverige. I snitt har priserna varit nästan fem gånger högre i södra Sverige under 2022 än 2020. För svenska hushåll som redan pressas av inflation och höjda räntor är elpriserna ett hårt slag mot den ekonomiska tryggheten.

Moderaterna vill införa ett högkostnadsskydd som ska skydda hushållen från allt för höga elräkningar i vinter. Förslaget bygger på en norsk modell där staten går in och kompenserar hushållen när elräkningen når en viss nivå. Samtidigt vill partiet se över elprisområdenas utformning, uppger moderaternas finansministerkandidat Elisabeth Svantesson. Moderaterna vill även göra det billigare för privatpersoner att göra investeringar som minskar elkonsumtion genom att förstärka det gröna avdraget. Förstärkningen innebär en ökad möjlighet till skattereduktion för arbets- och materialkostnader vid investeringar i teknik för att minska elkonsumtion.