Ett tjugotal läkemedelsföretag startar The AMR Action Fund för att påskynda utvecklingen av nya antibiotika. Målet är att hantera hotet från den ökande antibiotikaresistensen.

I dagsläget avlider 700 000 personer i infektioner orsakade av resistenta bakterier varje år. Den ökande antibiotikaresistensen riskerar att bli en global hälsokris. För att hantera hotet från antibiotikaresistensen och påskynda utvecklingen av nya antibiotika har ett tjugotal läkemedelsföretag lanserat The AMR Action Fund. Målet är att ta fram två till fyra antibiotikabehandlingar till 2030.

– Det är en historisk satsning vi ser från de forskande läkemedelsföretagen, som nu agerar tillsammans för att försöka svara upp mot det globala hot som multiresistenta bakterier utgör, säger LIFs vd Anders Blanck.

Sverige bör ta på sig ledartröjan

Läkemedelsföretagen kommer att genom fonden bidra med finansiella resurser till bioteknikföretag som utvecklar nya antibiotika. De ska också i partnerskap med aktörer inom och utanför läkemedelsbranschen arbeta för att engagera politiska beslutsfattare runtom i världen. Syftet är att bland annat skapa en fungerande marknad som möjliggör investeringar i antibiotikautveckling.

LIF:s VD Anders Blanck vill att Sverige ska ta lägga en högre växel för att främja forskningen att ta fram nya antibiotika.

– Sverige har länge varit ett av de ledande länderna i kampen mot antibiotikaresistens. Vi skulle gärna se att Sverige tog på sig ledartröjan när det gäller att hitta olika sätt att öka stimulanserna för såväl forskning kring nya antibiotika som utveckling av nya färdiga antibiotika.

Läs mer om The AMR Action fund här.