Risken är stor att regeringen inleder en snabbavvecklingsprocess av kärnkraften nästa vecka. Kritiker menar att regeringen kört över kommunerna.

Företrädare för Vattenfall, Uniper och Fortum riktar i dag hård kritik mot regeringen för att den inte fattat beslut om ett sammanhållet slutförvar för kärnbränslet i Sverige. Bakgrunden är att kärnkraftsägarnas bolag för bränslehanteringen, SKB, ansökt om att få bygga ett slutförvar för kärnbränslet. Ansökan kom in redan för 10 år sedan. Arbetet har pågått i 40 år och fått grönt ljus av alla berörda instanser.  Strålsäkerhetsmyndigheten, Mark- och miljödomstolen och kommunerna har sagt ja till lösningen. Regeringen har under de senaste 7 åren valt att inte engagera sig i frågan och nu brådskar det. Om ett beslut inte fattas sista augusti så finns det en risk att kärnkraften inleder en snabbavvecklingsprocess.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har valt att skjuta frågan framför sig

Regeringen varnades av statliga Vattenfall i ett tidigt skede om att det behövdes ett beslut. Vi har många gånger under processen varnat för detta, sa Björn Linde, vd för Forsmark och Ringhals, som är huvudägda av Vattenfall. Istället valde regeringen att köra över kommunerna och bolagen i frågan genom att välja ett alternativ de inte förordat med vetskap om riskerna för kärnkraftens framtid. Kommunerna har varit oerhört kritiska mot regeringens agerande. Både Östhammar och Oskarshamn motsätter sig regeringens linje.

Moderaterna: ”Regeringen avvecklar kärnkraften i smyg”

Moderaterna riktade skarp kritik i somras mot regeringens ovilja att agera i frågan. De anklagar regeringen att förhala frågan och att regeringens linje riskerar att försvåra arbetet med att få ned koldioxidutsläppen och elektrifiera samhället.

Relaterade nyheter

Foto: Vattenfall.